Yatırımcı İlişkileri İletişimiAd-Soyad

Görevi

Telefon

E-posta

 Emel KOÇAK

 Birim Sorumlusu

 +90(532)434 1041

 emel.kocak@orcay.com.tr

 Selman İSLAMOĞLU  

 Birim Görevlisi

 +90(464)344 1219

 selman.islamoglu@orcay.com.tr